LISTOVI IZ "HAJDUČIJE" – PERA TODOROVIĆ

0,00 din.

Nema na zalihama

Opis

Првога септембра 1897. године почео је, у Чачку, пред првостепеним судом, процес великој групи хајдука. Њима се стављао на терет низ кривица, од убистава, зверског мучења, разбојништва сваке врсте до пљачке и застрашивања. Осим хајдуцима, судило се и њиховим јатацима. Процес је трајао нешто више од месец дана: од 1. септембра до 6. октобра 1897, и изазвао је у јавности силно интересовање. Пресуда је донесена у суботу, 11. октобра: од 95-еторо оптужених, колико их је било ако се изузме радикалски првак Рајко Тајсић који је раније ослобођен оптужбе, поротни суд је ослободио двадесет четворицу док је седамдесет и једног огласио кривим. Шест дана касније, у петак 17. октобра, биле су познате и казне: шесторица су била осуђена на смрт, двадесет четворица на по двадесет година робије у тешком окову, остали на казне од 15 година робије до 3 година затвора.
Као новинар, Пера Тодоровић је присуствовао целом претресу. У извештаје које је слао свакога дана за свој лист „Мале новине“ који је излазио у Београду, он је укључивао комплетан судски материјал: оптужницу, ислеђивање и испитивање оптужених и сведока, суочавања. Све, осим одбране. Ови извештаји објављивани су као специјални додатак „Малим новинама“, под насловом „Хајдучија“, и наставили су се и кад је суђење било завршено, јер је судског материјала, који се показао као изузетно занимљив читаоцима, било врло много. Тодоровић је сав тај материјал систематизовао хронолошки, према данима претреса, који се одвијао и пре и после подне, свакога дана сем недеље. Тако је, на пример, о првом дану претреса Тодоровић послао девет извештаја који чине првих девет бројева „Хајдучије“. Отуда се догодило да је последњи, 120-ти број „Хајдучије“, у којем је објављен опис стрељања хајдука осуђених на смрт, штампан 5. фебруара 1898. године, док сам извештај носи датум 4. децембар 1897, када су хајдуци и стрељани.
Пера Тодоровић је у два маха слао телеграфски извештај „Малим новинама“: 11. октобра, када је јавио одлуку Чачанског суда о броју оптужених који су оглашени кривим (ова Одлука је штампана у „Хајдучији“ бр. 39) и 17. октобра, када је јавио о пресуди (објављена у „Хајдучији“ бр. 45).
С обзиром на oбимност овога судског материјала која је условила број Тодоровићевих извештаја, ми смо за ову прилику начинили избор из „Хајдучије“: од 120 Тодоровићевих извештаја у целости доносимо 61, нешто скраћена 4, укупно 65 извештаја. Код избора, као мерило узели смо значај и занимљивост судског материјала о којем извештава Тодоровић: дакле, одабрали смо претрес радикалском прваку Ранку Тајсићу у целости, као и најтежа дела на основу којих су хајдуци и њихови јатаци и суђени и осуђени и, на крају, Тодоровићев извештај о стрељању хајдука. Како је Тодоровић, у појединим бројевима „Хајдучије“, извештајима додавао своје коментаре или саопштавао анегдоте које су се чуле у току суђења, обично под насловом „Хајдучка посла“ или „Смесице“, ми смо и ове текстове задржали, као и неке редакцијске исправке и огласе, сматрајући да омогућују потпунији увид у доба о којем је реч и у атмосферу која је владала у време овог процеса.
IMG_0043

Dodatne informacije

Edicija

Izdavač

Pisac

Povez

Stanje

Strana