UMETNICI O UMETNOSTI – priredila IVANA SIMEONOVIĆ ĆELIĆ

UMETNICI O UMETNOSTI - priredila IVANA SIMEONOVIĆ ĆELIĆ PRODATO

Pisac: priredila IVANA SIMEONOVIĆ ĆELIĆ

Izdavac: CEPTER BOOK

Izdanje: 2017

Edicija: KRITIKA

Povez: MEKI

Strana: 558 STR.

Stanje: Dobro

Cena: 0,0€ | PRODATO Din.@ Umetnost

Vasa Pomorišac, Ivan Tabaković, Marko Čelebonović, Milo Milunović, Mihailo S. Petrov, Petar Dobrović, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Toma Rosandić

UMETNICI O UMETNOSTI - priredila IVANA SIMEONOVIĆ ĆELIĆ