TEORIJE O DRUŠTVU osnovi savremene sociološke teorije – T. PARSONS, E. ŠILS, KASPAR D. NEGEL, DžES R. PITS

IMG_0018