SLOVO O LJUBAVI – DESANKA MAKSIMOVIĆ sa potpisom autora

SLOVO O LJUBAVI  - DESANKA MAKSIMOVIĆ sa potpisom autora