SLIKA: MILOŠ GOLUBOVIĆ – ŠUMA, 1952 godina, ulje na šperu, dimenzije 55 x 39

MILOŠ GOLUBOVIĆ - ŠUMA, 1952 godina, ulje na šperu, dimenzije 55 x 39