Slika: Ljubica Šaković, ulje na platnu, dimenzije 42 x 31

Slika Ljubica Šaković, ulje na platnu