SLIKA GRADA (Novi Sad u likovnim umetnostima 18-21. veka) – MAJA ERDELJANIN, VLADIMIR MITROVIĆ, SAVA STEPANOV

SLIKA GRADA (Novi Sad u likovnim umetnostima 18-21. veka) - MAJA ERDELJANIN, VLADIMIR MITROVIĆ, SAVA STEPANOV