POSLOVNA KOMUNIKACIJA (Oblikovanje govora u odnosima sa javnošću) – MARINA MARKOVIĆ

POSLOVNA KOMUNIKACIJA (Oblikovanje govora u odnosima sa javnošću) - MARINA MARKOVIĆ