PERESTROJKA i novo mišljenje za SSSR i ostali svet – MIHAIL GORBAČOV sa potpisom Mihaila Gorbačova


Knjige_0006