OPĆA ENCIKLOPEDIJA JUGOSLOVENSKOG LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA (od 1 do 8 + dopunski svezak 9) – GRUPA UREDNIKA u 9 knjiga

OPĆA ENCIKLOPEDIJA JUGOSLOVENSKOG LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA (od 1 do 8 + dopunski svezak 9) - GRUPA UREDNIKA u 9 knjiga