MANIPULACIJA (Veštine uticaja, pregovaranja i čitanje govora tela) – BOJAN MIHAJLOVIĆ

MANIPULACIJA (Veštine uticaja, pregovaranja i čitanje govora tela) - BOJAN MIHAJLOVIĆ