FRIDINE FIJESTE (Recepti i sećanja na život sa Fridom Kalo) – GVADALUPE RIVERA, MARI-PJER KOLE

FRIDINE FIJESTE (Recepti i sećanja na život sa Fridom Kalo) - GVADALUPE RIVERA, MARI-PJER KOLE