DRUŠTVENI SISTEM osnovi opšte teorije – NIKLAS LUMAN

DRUŠTVENI SISTEM osnovi opšte teorije - NIKLAS LUMAN